_

_

Lämna dina kontaktuppgifter kontaktuppgifter till dig så att vi kan nå dig.

Tre skäl för att göra en global insats för miljön genom ökenodling

1) Grönskan tar bort koldioxid ur luften och lagrar den organiskt,

2) Grönskande öknar skapar vattentillgångar i öknen, som delvis minskar höjning av havsnivån

3) Grönskande öknar skapar livs- och utkomstmöjligheter för befolkningar.

Artikel i AMBIO om ökenodling med hjälp av textilavfall

Låt inte det bästa bli det godas fiende! Låt var och en bidra med det de kan och vill göra! OBS HELA WEBBPLATSEN ÄR UNDER UPPBYGGNAD - så välkommen med ditt bidrag  eller maila till info@desertcultivation.org

Föreningen Ökenodlarna är bildad. Vi fick inte något stöd från Västra Götelandsregionen till Förstudien för att skapa ett företag som använder organiskt fiberavfall för att odla upp världens öknar.   ansökan

Årsmteshandlingarkenodlarna160901.doc Endast 2 medlemmar kom till årsmötet vilket inställdes.  

Se länkar →  Dessa länkar är främst till allmänna resurser. Övriga länkar är samlade under respektive sida.

Ta hand om CO2

Läs mer här >

Ta hand om vatten

Läs mer här >

Öknar & torrområden

Läs mer här >

Problem i samhället

Läs mer här >

Uppdrag för dig

Läs mer här >

Våra tekniker

Läs mer här >

Vad kan du göra >>

Du kan med dina kunskaper, förmågor och kontakter göra viktiga insatser för att odla upp öknar och torra områden.

Vatten >>

Luftens fuktighet är den långsiktigt viktigaste färskvattenresursen även i de flesta öknar och torra områden.

Hur går det till >>

Det finns redan utprövade tekniker för odling i öknar och torrområden. En odling som skulle bidra till en god global miljö.